De kracht van vraag en antwoord

marktonderzoek - vragen - antwoorden - social media

Nijmegen, 15 augustus 2016

 

Door Eelco Markensteyn, eigenaar marktonderzoeksbureau EM Onderzoek


Inleiding

Vragen staat vrij. Iedereen kent deze uitdrukking wel. Bovendien is het een prachtige blijk van vrijheid, zowel voor de vraagsteller als voor de persoon die zojuist de vraag gesteld kreeg. Want ga je nu wel of geen antwoord geven? En als je een antwoord geeft, wat is dat dan voor een antwoord? Ben je volledig? Of juist sociaal wenselijk? Hele waarheid of juist maar een halve? Leugentje om eigen bestwil wellicht? Hoe dan ook lokt vragen stellen een dialoog uit. En met het stellen van goede vragen krijg je vast en zeker ook goede antwoorden.

Vragen stellen hoort bij ons

We worden van kinds af aan opgevoed met het stellen van vragen en het geven van antwoorden. Wilde je toen je klein was een koekje? Dan zeiden je ouders vast direct: "Eerst vragen". Op school diende altijd eerst een vinger in de lucht gestoken te worden, zodat je daarna iets aan de docent kon vragen. Zomaar schreeuwen dat je iets niet snapte, werkte niet. Andersom werkt het trouwens ook zo. Je weet haast niet beter dan dat je netjes een antwoord geeft als iemand je ook net zo netjes een vraag stelt. En een goede vraag verdient bovendien een goed antwoord.

 

Kortom, vragen stellen en antwoorden geven hoort bij ons, wordt ons aangeleerd vanaf het moment dat we kunnen praten en is een geweldige manier om informatie uit te wisselen. Vertel ik hiermee iets nieuws? Nee, eigenlijk niet. Waarom dan dit verhaal? Omdat het stellen van goede vragen en het vergaren van waardevolle antwoorden de basis vormt van de onderzoeksbranche. En het lijkt wel of dit meer en meer over het hoofd wordt gezien bij het uitvoeren van marktonderzoek.

De beperkingen van social media als informatiebron

Met de opkomst van social media is namelijk een nieuwe informatiebron ontstaan. Een die sneller en directer is dan het aloude vragen stellen. En dus wordt binnen de marktonderzoekswereld geregeld geroepen dat het helemaal niet meer nodig is om vragen te stellen. Tools om social media af te struinen en in kaart te brengen volstaan. Daar komt nog eens bij dat social media veel sneller en directer zijn. Het antwoord op de vraag is dus in een handomdraai gevonden.

 

Ja, sociale media zijn sneller. En het is, dat blijkt elke dag wel weer uit het nieuws, ontzettend direct. Iemand eens goed de waarheid vertellen via Twitter of Facebook is eenvoudig. Of eens goed klagen over een merk kan gewoon in 140 tekens. Het is zo gepiept. Maar is dat ook echt iemands gehele mening? Wordt in een dergelijk vluchtig bericht ook de volledige waarheid gesproken? Of is het een kwestie van snel scoren? Frustratie kwijtraken? Voor een deel wel. Kijk maar eens naar je eigen gedrag op social media. Wanneer ik in de tijd dat ik nog met de trein van en naar mijn werk reisde weer eens vertraging had, dan stond dat gelijk op Twitter. Maar al die keren dat ik keurig en op tijd van A naar B reisde dan maakte ik daar geen melding van. Dat is nu eenmaal hoe social media tegenwoordig in elkaar zit. Zeker niet verkeerd hoor, maar wel gekleurd in veel gevallen. En die gekleurdheid kan een gevaar zijn wanneer je deze gegevens gebruikt in je marktonderzoek en ze als basis gebruikt om vragen te beantwoorden, uitspraken te doen of conclusies te trekken.

Blijf daarom goede vragen stellen

Sociale media zijn mijns inziens gekleurd en vertellen niet de gehele waarheid. Komt deze door het stellen van vragen wel volledig naar boven? Meer dan via gegevens verzameld uit social media. Zeg ik daarmee dat het helemaal geen nut heeft? In tegendeel. Het is een waardevolle aanvulling op de reeds bestaande vormen van dataverzameling. Omdat het juist zo eerlijk en direct is. Echter is het in mijn ogen een te beperkte weergave van de waarheid om enkel conclusies te verbinden aan wat mensen zeggen en vinden op social media. We komen in mijn optiek dus nog altijd verder met datgene wat we al van kinds af aan geleerd hebben: het stellen van goede vragen.


Laat hieronder je reacties, tips en suggesties achter

Reactie schrijven

Commentaren: 0