Employment Services: analyse en rapportage voor een PR onderzoek

Marktonderzoeksbureau EM Onderzoek heeft marktonderzoek uitgevoerd voor Employment Services

Marktonderzoeksbureau EM Onderzoek is niet alleen de plek voor het uitvoeren van full service marktonderzoek, maar ook een ideale partner om bepaalde onderdelen van een kwantitatief onderzoek uit te voeren. Dat heeft het werving- en selectiebureau Employment Services met eigen ogen mogen ervaren. Het bedrijf was zelf gestart met het verzamelen van respons voor een pr onderzoek en zocht een partner om de ontvangen antwoorden te analyseren en te rapporteren. Deze partner werd gelukkig gevonden in EM Onderzoek.


Wat heeft EM Onderzoek vervolgens gedaan?

De dataverzameling vond plaats via de eigen website van Employment Services. Hierop was een online formulier te vinden dat mensen konden invullen. Het bestond uit ongeveer 30 vragen, waarbij de antwoorden van iedere individuele deelnemer werden verstuurd per e-mail. Er waren kortom veel e-mails met data, maar er was nog geen dataset waarop analyses gedaan konden worden. EM Onderzoek is daarom eerst aan de slag gegaan met het invoeren van alle individuele antwoorden.

 

Nadat het invoeren van alle antwoorden is een grondige analyse op de data uitgevoerd, op zoek naar leuke, opvallende en vermeldenswaardige resultaten die het goed doen in een persbericht. Deze resultaten zijn, samen met een tabellenoverzicht van alle antwoorden op alle vragen, opgeleverd in een rapport. Zo had Employment Services enerzijds precies de basis voor de inhoud van hun persbericht en anderzijds de beschikking over alle onderzoeksresultaten.

En het resultaat? Dat mocht er gelukkig zijn!

Nadat EM Onderzoek de resultaten had toegestuurd, is Employment Services aan de slag gegaan met het maken van een mooi persbericht. En gelukkig is het persbericht niet onopgemerkt gebleven. Managers Online heeft er namelijk een mooi artikel aan gewijd op de website. Zo blijkt maar weer dat met het inschakelen van een goed marktonderzoeksbureau om werk uit handen te nemen bij het doen van marktonderzoek zeker loont. EM Onderzoek is vanzelfsprekend blij dat het een bijdrage heeft mogen leveren aan dit marktonderzoek.