INTO telecom: inrichten van een eigen online research omgeving

Wat doe je als specialist op het gebied van online onderzoek en online research tools wanneer een bedrijf op zoek is naar een expert op deze twee gebieden? De opdracht met beide handen aannemen uiteraard!

 

INTO Telecom, specialist op het gebied van Telecom en IT oplossingen voor organisaties, zocht een iemand die een bijdrage kon leveren aan een nieuwe dienst: de Cloud Readiness Scan. Deze scan is een eerste stap bij bedrijven die (een deel van) hun IT omgeving over willen brengen naar de cloud. Een voorbeeld hiervan is het creëren van een online werkomgeving waar een werknemer overal en altijd bij kan, zowel op het werk, als thuis als onderweg, en dat via ieder apparaat waar maar verbinding mee gemaakt kan worden met het internet. Om te weten te komen hoe de huidige situatie is ingericht binnen een bedrijf en hoe de gewenste situatie moet zijn, wordt de Cloud Readiness Scan ingezet.

Dit is wat EM Onderzoek vervolgens gedaan heeft

In enkele verkennende gesprekken en een afspraak bij INTO in Hoofddorp is bepaald wat de juiste route was die bewandeld moest worden. Daarbij is voortdurend constructief samengewerkt, zijn alle stappen in goed overleg genomen en heeft EM Onderzoek er na het treffen van alle voorbereidingen en het uitvoeren van diverse tests ervoor gezorgd dat INTO geheel zelfstandig alle toekomstige scans uit kan voeren. Daarbij zijn de volgende stappen genomen.

Stap 1: het kiezen van de meest geschikte online research tool

Om daadwerkelijk gegevens te kunnen gaan verzamelen, is eerst en inventarisatie gedaan van de exacte wensen en behoeften van INTO, zodat vervolgens een geschikte online research tool gevonden kon worden. INTO bleek veeleisend, want de tool moest zowel goed scoren op het gebied van programmering van vragenlijsten, distributie via verschillende kanalen en online en offline rapportage. Uiteindelijk zijn we gezamenlijk uitgekomen bij de research tool van SurveyGizmo en zijn we concreet aan de slag gegaan met het maken van de Cloud Readiness Scan.

stap 2: optimaliseren van de vragenlijst en vertalen naar een online onderzoek

Dat betekende in de eerste plaats dat de daadwerkelijke vragen voor in de scan nog definitief vastgesteld dienden te worden. We hebben de ruim 100 vragen die al door INTO op papier waren gezet, kritisch tegen het licht gehouden en geschrapt of aangepast indien nodig. Ook zijn nieuwe vragen toegevoegd, zodat de scan ook echt de juiste informatie naar boven zou halen.

Vervolgens heeft EM Onderzoek deze vragenlijst omgezet naar een internetvragenlijst, waarmee het daadwerkelijke online onderzoek bij klanten kon worden uitgevoerd in het kader van de Cloud Readiness Scan.

stap 3: testen en trainen

Om tot die daadwerkelijke uitvoer te komen, is eerst de vragenlijst grondig getest, is na iedere test de data goed bekeken en zijn alle verbeterpunten die hieruit naar voren kwamen, doorgevoerd in het onderzoek en in de rapportage. Daarna was de scan ook echt klaar voor klanten van INTO.

Tenslotte heeft EM Onderzoek ervoor gezorgd dat alle werkzaamheden die behoren bij het goed uitvoeren van het online onderzoek bekend zijn binnen INTO. Hiervoor is een praktisch toepasbaar handboek geschreven en zijn een drietal projectleiders door ons getraind. Zij kunnen nu geheel zelfstandig, zonder hulp van externen, de scans uitvoeren.