Juweliershuis Aalbers: Marktonderzoek onder sieradenbezitters

Juweliershuis Aalbers - Marktonderzoek

Dat je geen hele grote organisatie hoeft te zijn om toch behoefte te hebben aan goed marktonderzoek bewijst Juweliershuis Aalbers. EM Onderzoek werd eind februari 2015 benaderd met de vraag of een bijdrage geleverd kon worden aan het uitvoeren van een marktonderzoek. Die bijdrage is uiteraard met veel plezier geleverd. Begin april zijn alle werkzaamheden afgerond, tot volle tevredenheid van de klant.

 

Omdat voor Juweliershuis Aalbers alle opties voor het uitvoeren van het veldwerk open waren, is de keuze voorgelegd om telefonisch onderzoek of online onderzoek uit te voeren. Uit oogpunt van snelheid en kostenefficiëntie is voor het uitvoeren van een online marktonderzoek gekozen. Eerst is de papieren vragenlijst grondig bekeken en aangepast waar nodig. Nadat deze vragenlijst akkoord was, is deze omgezet in een online vragenlijst.

 

Het veldwerk is uitgevoerd in samenwerking met Panel Inzicht. Het onderzoekspanel van Panel Inzicht is ISO 26362 gecertificeerd. Dit geeft Juweliershuis Aalbers de volledige garantie dat kwalitatief hoogwaardige data wordt verzameld. Het veldwerk is uitgevoerd onder personen tussen de 30 en 70 jaar die woonachtig zijn in de regio Wageningen - Arnhem - Deventer - Zwolle.

 

Na afloop van het veldwerk heeft EM Onderzoek de data opgeleverd in een SPSS bestand, waarna binnen Juweliershuis Aalbers de verdere analyse en rapportage plaats heeft gevonden.

 

Het gedeelte van het marktonderzoek dat door EM Onderzoek verzorgd is, heeft al met al nog geen twee weken in beslag genomen. Hieruit blijkt eens te meer het grote voordeel van online onderzoek boven andere vormen van dataverzameling. Gezien de strakke planning die vanuit Juweliershuis Aalbers gewenst was en het scherpe budget dat beschikbaar was, bleek het uitvoeren van een online onderzoek de ideale oplossing.