Marble Research: ondersteuning bij het uitvoeren van kwantitatief marktonderzoek

iVOX - Marktonderzoek

Marktonderzoeksbureau EM Onderzoek heeft eind 2016 in twee fases van een kwantitatief marktonderzoek ondersteuning geboden aan Marble Research. Concreet ging het om het voorbereiden en coördineren van het online veldwerk en vervolgens om het analyseren en rapporteren van de antwoorden op diverse open vragen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van een onderwijsinstelling waar in totaal zeven verschillende scholen onder vallen.

 

In het onderzoek zijn directie- en stafleden van de diverse scholen ondervraagd over de totale dienstverlening van deze onderwijsinstelling. Deze personen hebben allen per e-mail een online vragenlijst toegestuurd gekregen. EM Onderzoek heeft deze vragenlijst geprogrammeerd in de online onderzoekstool Enalyzer, een tool waar Marble Research een licentie voor heeft. De uitgebreide kennis en ervaring met diverse software en tools om online onderzoek mee te kunnen doen heeft enorm geholpen bij het snel eigen maken van deze nieuwe tool en het vervolgens programmeren van een foutloze vragenlijst.

 

Deze vragenlijst is vervolgens via datzelfde Enalyzer verstuurd naar de deelnemers. Hiervoor zijn Excel lijsten met alle benodigde gegevens ingeladen, is een e-mail opgemaakt qua lay out en tekst en is vervolgens het veldwerk uitgevoerd.

 

Na afloop van het veldwerk heeft EM Onderzoek ook nog een rol gespeeld in de analyse van alle data, namelijk door alle open antwoorden te analyseren en vervolgens kort en bondig tekstueel samen te vatten. Deze teksten zijn vervolgens door Marble Research gebruikt in de uiteindelijke rapportage.