Marintel - Marktonderzoek

Marintel: marktonderzoek voor externe opdrachtgevers

In november 2014 werd EM Onderzoek benaderd door Marintel. De vraag was of een bijdrage geleverd kon worden aan een kwantitatief onderzoek in opdracht van een gemeente. De bijdrage is vanzelfsprekend geleverd. Het marktonderzoek is in goede samenwerking uitgevoerd en de eindklant heeft de gewenste informatie tijdig ontvangen.

 

Medio november werd in deze gemeente een afvalinzamelingsactie gehouden, waarbij particulieren en organisaties lege flessen en blikjes in konden leveren. Voor ieder ingeleverd flesje of blikje werd een vergoeding ontvangen van € 0,10. Middels een exit poll is gepeild wat inzamelaars vonden van de actie. Hierbij is stil gestaan bij de hoeveelheid ingeleverde items, de plekken waar het afval verzameld is, het nut van het bieden van een vergoeding voor het ingeleverde afval en het algehele oordeel over hoe schoon het is in de gemeente.

 

EM Onderzoek heeft voor dit onderzoek de definitieve vragenlijst opgesteld, het veldwerk voorbereid, de analyses uitgevoerd en het onderzoeksverslag gemaakt. Vanuit Marintel is de algehele coördinatie van het marktonderzoek uitgevoerd en is de definitieve rapportage geleverd. Op 4 december is het uiteindelijke rapport toegestuurd, tot volle tevredenheid van de eindklant.

Nieuwe samenwerkingen in 2016

In 2016 heeft EM Onderzoek samen mogen werken met Marintel bij een drietal onderzoeken. Deze onderzoeken werden allemaal in opdracht van een gemeente uitgevoerd. Binnen deze samenwerking heeft EM Onderzoeken de helpende hand geboden op het gebied van veldwerk, analyse en rapportage. De werkzaamheden zijn allemaal tot volle tevredenheid van Marintel uitgevoerd. Deze samenwerking laat precies zien waarom beide onderzoeksbureaus onderdeel uitmaken van het Onderzoekscollectief. Samen zijn we namelijk veel beter in staat om opdrachtgevers zo optimaal mogelijk te bedienen.