EM Onderzoek voor MS Mode: fashion en klanttevredenheidsonderzoek

Voor MS Mode heeft marktonderzoeksbureau EM Onderzoek een fashion en klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Het tekent een organisatie wanneer het vrijwel direct na een faillissement en doorstart besluit om een marktonderzoek op te zetten en de mening van de klant te vragen. Dan heb je heel erg goed begrepen dat klanten je van informatie kunnen voorzien die van grote waarde is voor het bedrijf. Bij MS Mode is het precies zo gegaan. In augustus 2016 ging de Nederlandse tak van deze winkelketen failliet, in oktober volgde en doorstart en al in december 2016 werd een eerste marktonderzoek uitgevoerd onder klanten uit Nederland, België en Spanje. Dit onderzoek kreeg in juni 2017 een vervolg en marktonderzoeksbureau EM Onderzoek was dit keer verantwoordelijk. En daar zijn we maar al te trots op, want het is natuurlijk een voorrecht om voor een bekende naam als MS Mode onderzoek te mogen doen.


dit hebben we gedaan: een marktonderzoek van kop tot staart

We vinden het binnen EM Onderzoek leuk wanneer we organisaties kunnen helpen met hun marktonderzoek, ongeacht of het gaat om het bieden van ondersteuning of het uitvoeren van een volledig onderzoek. De voldoening is echter wel groter wanneer we een klant zeer blij en tevreden kunnen maken met onderzoeksresultaten die voort komen uit een marktonderzoek waar we van kop tot staart bij betrokken zijn geweest. Bij het onderzoek voor MS Mode was dit weer het geval. We zijn van begin tot eind mede verantwoordelijk geweest bij de uitvoering van dit fashion- en klanttevredenheidsonderzoek. Eerst door een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de vragenlijst, daarna door een goede en goed werkende online vragenlijst te maken. Vervolgens is deze internetvragenlijst meertalig gemaakt, zodat de respondenten uit Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Spanje ook zonder problemen deel konden nemen. Het online onderzoek is vanzelfsprekend verder uitgevoerd in deze landen of landsdelen en natuurlijk ook in Nederland. Na afloop van het veldwerk hebben we de data geanalyseerd en zijn de resultaten, gecombineerd met diverse aanbevelingen, middels een PowerPoint presentatie opgeleverd. En deze presentatie was volledig vormgegeven in de huisstijl van MS Mode, zodat de resultaten intern ook gemakkelijk te gebruiken en te delen zijn.

We zijn apetrots op het proces en het resultaat

Een onderzoek dat zo goed verloopt en waarbij de samenwerking met de opdrachtgever zo soepel is, dat willen we eigenlijk altijd wel. Vandaar ook dat we echt heel erg trots zijn op het verloop en de uitkomsten van dit marktonderzoek. Wat ons betreft blijft het dus niet bij deze ene samenwerking, maar wordt EM Onderzoek de vaste marktonderzoekspartner van MS Mode.