Marktonderzoeksbureau EM Onderzoek: research partner van N.E.C.

Medio 2015 benaderde N.E.C. Nijmegen EM Onderzoek met de vraag om een offerte uit te brengen voor een drietal onderzoeken. De eredivisieclub was op zoek naar een nieuwe research partner en klopte hiervoor aan bij enkele in Nijmegen gevestigde marktonderzoeksbureaus. Na enkele goede en constructieve gesprekken en een dito offerte volgde snel het goede nieuws. N.E.C. verkoos EM Onderzoek als onderzoekspartner voor het seizoen 2015-2016! Hier zijn we natuurlijk erg trots op. N.E.C. is niet alleen een mooie naam om aan het bedrijf te verbinden, de drie uit te voeren onderzoeken zijn bovendien erg leuk en uitdagend. En de liefde voor sport is duidelijk aanwezig binnen EM Onderzoek. Marktonderzoek uitvoeren voor deze club is daarmee een buitenkans.

Klanttevredenheid en klantbeleving onder leden Business Club N.E.C.

De eerste opdracht voor EM Onderzoek was het uitvoeren van een onderzoek onder alle leden van de OSRN, de Business Club van N.E.C. Deze specifieke groep klanten vormt, naast alle supporters die zo veel mogelijk wedstrijden van hun favoriete club bezoeken, een belangrijke pijler binnen N.E.C. Niet alleen is het een ondernemersnetwerk waar de club zijn producten en diensten kan afnemen, maar ook brengen deze leden middels sponsoring, het afnemen van de duurdere stoelen binnen het Goffert stadion of het huren van een logebox veel geld in het spreekwoordelijke laatje. N.E.C. doet er dus goed aan om periodiek de mening te vragen van de leden van de Business Club.

 

Halverwege het seizoen 2015-2016 hebben alle OSRN leden (ruim 300 in getal) een online vragenlijst toegestuurd gekregen via e-mail. Deelnemers hebben hun mening gegeven over de zichtbaarheid van hun bedrijf, het bezoek aan wedstrijden, de horeca faciliteiten in het stadion, de zakelijke evenementen die NEC organiseert en men heeft aan kunnen geven hoe waardevol het OSRN lidmaatschap is.

 

De belangrijkste resultaten zijn door EM Onderzoek gerapporteerd middels een heldere en eenvoudig te gebruiken presentatie. Daarnaast zijn alle onderzoeksresultaten opgenomen in een tabellenrapport. N.E.C. zal deze resultaten gebruiken om de kwaliteit van het OSRN lidmaatschap verder te verhogen zodat de waarde voor leden verder zal stijgen.

Tevredenheid medewerkers van N.E.C.

Geen bedrijf kan goed functioneren zonder goede, gemotiveerde en gewaardeerde werknemers. Om te weten wat de medewerkers van N.E.C. vinden van hun eigen werk, het management, de sfeer binnen de organisatie en de kansen om zich te ontwikkelen is in maart 2016 een medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Alle medewerkers van N.E.C. zijn hiervoor uitgenodigd.

 

Ook bij dit onderzoek zullen de resultaten via een gebruiksvriendelijke presentatie en een uitgebreid tabellenrapport beschikbaar worden gesteld. N.E.C. zal de resultaten gebruiken om nog een betere werkgever te zijn voor alle medewerkers.

Tweede onderzoek onder leden business club N.E.C.

In het seizoen 2016-2017 zal EM Onderzoek een tweede tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder de leden van de business club van N.E.C. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer dit onderzoek plaats zal hebben.