Wat is een gesloten vraag

Een gesloten vraag is een vraag waarbij een deelnemer aan een onderzoek de keuze heeft uit een van de reeds weergegeven antwoorden. Bij dergelijke vragen is het mogelijk om ofwel een enkel antwoord te geven of om een of meer antwoordopties aan te vinken. De respondent heeft hier niet de mogelijkheid om een geheel eigen antwoord in te vullen, zoals het geval is bij een open vraag. Gesloten vragen worden vooral gebruikt bij kwantitatief onderzoek, omdat het vraagtype zich uitstekend leent voor onderzoek waarbij relatief grote aantallen respondenten worden bevraagd.

Met een beetje denkwerk kom je al snel tot de nodige gesloten vragen. Toch maar een voorbeeld? Oké dan. Een zogeheten ja/nee vraag is een gesloten vraag. Je kan immers enkel kiezen uit de antwoorden ja of nee. Ook stellingen waarbij je kan aangeven in welke mate je het met die stelling eens of oneens bent, zijn gesloten vragen. De antwoorden bestaan uit een bepaalde schaal, bijvoorbeeld een 5-punts schaal, beginnend met helemaal mee eens en eindigend met helemaal mee oneens. Er is geen ruimte om een eigen open antwoord in te vullen.

 

Bovenstaande voorbeelden gaan over een gesloten vraag waarbij je slechts een enkel antwoord kan of mag geven. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om bij een gesloten vraag meerdere antwoordopties te kiezen, bijvoorbeeld wanneer je moet aangeven welke soorten fruit je allemaal lekker vindt. Dat kan er natuurlijk eentje zijn, maar meestal zul je meerdere soorten fruit lekker vinden. Die kun je vervolgens allemaal aankruisen.

 

Er kan ook sprake zijn van een half open vraag en ook dat type vraag komt voornamelijk voor bij (markt)onderzoek waarbij veel respondenten bevraagd dienen te worden. Het is een vraag met veelal gesloten antwoorden en een open antwoord optie. De meest bekende vraag is de vraag waarbij je de antwoordoptie Anders, namelijk terug kan vinden. Naast of onder deze antwoordoptie is dan een tekstruimte beschikbaar waarin iemand zijn of haar persoonlijke antwoord kan invullen.

 

Gesloten vragen zijn kortom ideaal om in korte tijd veel data te verzamelen voor kwantitatief onderzoek. En die grote hoeveelheid data heb je vanzelfsprekend ook nodig omdat de kans groot is dat je met dit type onderzoek representatieve uitspraken wil doen over de onderzoekspopulatie die in het onderzoek centraal staat.