EM Onderzoek en het Onderzoekscollectief

Wat in mei 2015 begon met een ontbijtsessie tussen een viertal onderzoekers met ieder een eigen marktonderzoeksbureau is inmiddels uitgegroeid tot een hecht samenwerkingsverband. Deze samenwerking is sinds deze eerste ontmoeting uitgegroeid tot een hecht collectief. Niet voor niets heeft deze bundeling van krachten daarom de naam het Onderzoekscollectief gekregen. Een samenwerking om trots op te zijn en bovendien biedt het voor alle leden de nodige mogelijkheden om verder te kijken dan de eigen kennis, ervaring en expertise.

Wat is het Onderzoekscollectief?

Het Onderzoekscollectief is een bundeling van krachten, een samensmelting van een divers palet aan kennis en ervaring en daarmee een organisatie die van alle markten thuis is en precies weet hoe een bepaalde onderzoeksvraag juist, volledig en effectief beantwoord moet worden. Een viertal marktonderzoeksbureaus maken onderdeel uit van het Onderzoekscollectief: EM Onderzoek, Marintel, UMP Research en Marble Research.

 

Alle vier deze bureaus hebben hun sporen verdiend binnen het marktonderzoek. En binnen iedere organisatie is een grote hoeveelheid kennis aanwezig op enkele specifieke onderzoeksterreinen. Maar dat betekent automatisch ook dat een aanzienlijke hoeveelheid kennis ontbreekt. En precies daarom hebben deze vier bedrijven de krachten gebundeld. Binnen het Onderzoekscollectief zijn nu haast alle vereisten aanwezig om welk onderzoek dan ook optimaal uit te voeren, kwalitatief of kwantitatief. De kennis en vaardigheden van ieder lid van het collectief zijn complementair aan elkaar. Zo is geen onderzoeksvraag te moeilijk en is het in alle omstandigheden mogelijk om deze vraag zo optimaal mogelijk te beantwoorden.

EM Onderzoek staat altijd voor u klaar

De conclusie mag duidelijk zijn. Dankzij de samenwerking met andere onderzoeksbureaus binnen het Onderzoekscollectief is er geen enkel vraagstuk waar wij niet de tanden in kunnen of willen zetten. Voor iedere vraag is wel een expert aanwezig, zowel op het gebied van kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek. Samen maken we elkaar bovendien ook sterker, want door de samenwerking wordt ieder afzonderlijk bedrijf ook beter en sterker. Kennis en ervaring wordt namelijk gedeeld, lopende onderzoeken worden intern besproken en toekomstige onderzoeken worden gezamenlijk in de steiger gezet. Daarbij hanteren we altijd een open, eerlijke en kritische blik, zodat de klant maximaal rendement haalt uit het uitgevoerde onderzoek. En zo wordt ieder onderzoek precies dat onderzoek waar u als klant het volste recht op heeft. Marktonderzoeksbureau EM Onderzoek staat dus voor u klaar. Kom maar op met die vragen, het antwoord is slechts een goed onderzoek van u verwijderd.