PERSBERICHT

Nijmegen - 17 december 2015

Persbericht: Nederlanders geven 2015 een onvoldoende

Nederlanders geven 2015 een onvoldoende

Het jaar 2015 is bijna voorbij. Hoogste tijd om de balans te maken en het jaar te beoordelen. En dat oordeel is niet positief. Nederlanders zijn namelijk weinig te spreken over 2015 en geven het jaar een onvoldoende. Dit blijkt uit het Eindejaarsonderzoek dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau EM Onderzoek.

2015 krijgt een 5,2

Gevraagd naar een algeheel cijfer voor het jaar 2015 geven Nederlanders het gemiddeld een 5,2. Daarbij mocht de situatie in Nederland en de rest van de wereld niet uit het oog verloren worden. Mannen geven 2015 een 5,3 en vrouwen een 5,2. Kijkend naar leeftijd is ook bijna geen verschil te zien. Jongeren tot 35 jaar geven een 5,2 en mensen van 65 jaar en ouder geven gemiddeld een 5,4. Personen tussen de 45 en 55 jaar zijn het minst positief. Zij geven 2015 een 5.

Terreuraanslagen beïnvloeden cijfer

Dat we 2015 een onvoldoende geven, kan voor een groot gedeelte verklaard worden door de recente terreuraanslagen, met name die in Parijs. Maar liefst 62% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat ze 2015 door deze aanslagen een lager cijfer geven. Opvallend daarbij is het verschil tussen mannen en vrouwen. Iets meer dan de helft (56%) van de mannen geeft door de terreuraanslagen een lager cijfer, tegenover 66% van de vrouwen. Het verschil tussen mensen tot 35 jaar en 65plussers is nog groter, namelijk 70% tegenover 54%.

Privé scoort hoger

Wanneer enkel wordt gekeken naar de privé situatie, dan krijgt 2015 wel een voldoende, namelijk een 6,6. Ook nu zijn de verschillen tussen mannen (6,6) en vrouwen (6,5) zeer klein. Kijkend naar leeftijd valt op dat jongeren tot 35 jaar 2015 een 6,9 geven en personen tussen de 45 en 55 jaar geven een 6. Mensen van 65 jaar en ouder beoordelen 2015 met een 6,8.

Memorabele gebeurtenissen

Deelnemers is gevraagd welke gebeurtenissen uit 2015 hen voor altijd bij zullen blijven. Als eerste werden de aanslagen op 13 november in Parijs genoemd (23%). De grote stroom vluchtelingen uit Syrië scoorde met 21% de tweede plek en de aanslag op Charlie Hebdo werd de derde meest genoemde gebeurtenis (14%).

Over het onderzoek

Het marktonderzoek is uitgevoerd tussen 4 december 2015 en 10 december 2015 onder mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder. Aan het onderzoek hebben 820 mensen deelgenomen. De gegevens zijn na afloop van het veldwerk gewogen volgens de Gouden Standaard van het CBS. Het onderzoek is daarmee representatief voor de Nederlandse bevolking.


Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit uitgevoerde marktonderzoek kunt u contact opnemen met Eelco Markensteyn, eigenaar van EM Onderzoek, via e-mail (info@emonderzoek.nl) of telefoon (06 - 14 24 05 92). De bijgeleverde afbeelding wordt rechtenvrij beschikbaar gesteld. Deze is te downloaden via de website: www.emonderzoek.nl/persbericht-2015-krijgt-onvoldoende.

Over EM Onderzoek

EM Onderzoek is een full service marktonderzoeksbureau uit Nijmegen. EM Onderzoek gelooft niet in standaardoplossingen voor unieke onderzoeksvragen. Vandaar dat bij het uitvoeren van een marktonderzoek altijd maatwerk wordt geleverd.

Download
Rechtenvrije afbeelding
De afbeelding bovenaan dit persbericht is rechtenvrij en derhalve beschikbaar voor gebruik in nieuwsberichten over dit onderzoek.
2015.png
Portable Network Grafik formaat 41.6 KB