PERSBERICHT

Nijmegen - 29 december 2015

Weinig Nederlanders hebben goed voornemen voor 2016

2016 staat op het punt van beginnen: hoogste tijd voor mensen om zaken anders te doen dan in 2015. En dus maken we goede voornemens. Uit onderzoek dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau EM Onderzoek blijkt echter dat maar weinig Nederlanders goede voornemens maken: nog geen 30% van de Nederlanders heeft een goed voornemen voor 2016.

Afvallen hoogste prioriteit

Van de Nederlanders die aangeven wel goede voornemens voor het nieuwe jaar te hebben, geeft de meerderheid (19%) aan dat afvallen hun voornaamste prioriteit is. Daarna worden zuiniger met geld omgaan en meer tijd doorbrengen met familie en vrienden (beiden 12%) als goed voornemen genoemd. Ook sporten (10%) en een betere balans tussen werk en privé (9%) zijn door de respondenten vaak genoemd.

Helft Nederlanders doet niet aan goede voornemens

Bijna de helft van de Nederlanders heeft geen goede voornemens voor het nieuwe jaar. Bijna 1/3 van de Nederlanders heeft wel een goed voornemen voor 2016. De overige respondenten weten zo vlak voor de start van het nieuwe jaar nog niet of er goede voornemens gemaakt zullen worden. Ongeveer evenveel mannen als vrouwen hebben al een goed voornemen voor 2016.

Vrouwen houden voornemen langer vol

Vrouwen blijken beter in staat hun goede voornemens vol te houden dan mannen. Uit het onderzoek blijkt dat in 2015 66% van alle vrouwen hun goede voornemens heeft volgehouden. Bij de mannen slaagde iets meer dan de helft hierin. Ook voor 2016 verwachten meer vrouwen (82%) dan mannen (72%) hun goede voornemens heel 2016 vol te houden. Slechts 3% van de Nederlanders geeft aan er nu al geen vertrouwen meer in te hebben. Van alle mensen die in 2015 één of meer goede voornemens hadden, blijkt 60% dit voornemen ook het gehele jaar volgehouden te hebben. De overige 40% had hier meer moeite mee en heeft het goede voornemen voor het einde van het jaar losgelaten.

Over het onderzoek

Het marktonderzoek is uitgevoerd tussen 4 december 2015 en 10 december 2015 onder mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder. Aan het onderzoek hebben 821 mensen deelgenomen. De gegevens zijn na afloop van het veldwerk gewogen volgens de Gouden Standaard van het CBS. Het onderzoek is representatief voor de Nederlandse bevolking.


Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit uitgevoerde marktonderzoek kunt u contact opnemen met Eelco Markensteyn, eigenaar van EM Onderzoek, via e-mail (info@emonderzoek.nl) of telefoon (06 - 14 24 05 92). De bijgeleverde afbeelding wordt rechtenvrij beschikbaar gesteld. Deze is te downloaden via de website: www.emonderzoek.nl/persbericht-goede-voornemens-2016.

Over EM Onderzoek

EM Onderzoek is een full service marktonderzoeksbureau uit Nijmegen. EM Onderzoek gelooft niet in standaardoplossingen voor unieke onderzoeksvragen. Vandaar dat bij het uitvoeren van een marktonderzoek altijd maatwerk wordt geleverd.

Download
Rechtenvrije afbeelding
De afbeelding bovenaan dit persbericht is rechtenvrij en derhalve beschikbaar voor gebruik in nieuwsberichten over dit onderzoek.
Goede voornemens 2016.jpg
JPEG-bestand 909.9 KB