Privacy verklaring marktonderzoeksbureau EM Onderzoek

Algemene bepalingen

Marktonderzoeksbureau EM Onderzoek, gevestigd op Heiweg 219, Nijmegen, hecht waarde aan uw privacy en is derhalve uiterst voorzichtig met persoonsgegevens. Dat is niet zo vreemd, want we werken nu eenmaal dagelijks met data en gegevens. Bij het uitvoeren van marktonderzoek kan dat niet anders.

Bij EM Onderzoek worden op diverse manieren persoonsgegevens verzameld. Hieronder leggen we voor iedere manier uit wat we wel, maar vooral niet met die gegevens doen.

1. Gegevens verzameld via marktonderzoek:

EM Onderzoek voert voornamelijk online onderzoek uit. Gegevens worden verzameld en opgeslagen via de online survey tool Alchemer.

Wanneer wij onderzoek uitvoeren waarbij gebruik wordt gemaakt van een online panel dan wordt enkel het IP adres van de deelnemer opgeslagen in de database. Hiermee wordt voorkomen dat iemand twee keer of vaker aan hetzelfde onderzoek kan deelnemen.

Wanneer wij onderzoek uitvoeren met gebruik van klantgegevens, dan worden deze gegevens enkel gebruikt om een e-mail uitnodiging te sturen. Na afloop van het onderzoek worden deze klantgegevens verwijderd.

Alchemer is een Amerikaanse organisatie, maar is met tal van Europese klanten uiteraard voorbereid op de nieuwe Europese privacy regels. Alle details zijn te lezen op: https://www.alchemer.com/privacy/gdpr/.

Bij iedere vragenlijst van EM Onderzoek waar een respondent aan deelneemt, zijn de GDPR gedragsregels in te zien. Ook kan een deelnemer via die weg aangeven of zijn of haar gegevens verwijderd moeten worden.

2. Gegevens verzameld met betrekking tot marketing:

Bij EM Onderzoek is op een aantal sub pagina’s een contactformulier te vinden. Deze formulieren zijn enkel en alleen bedoeld voor bezoekers die een vraag of opmerking hebben of bezoekers die een offerte willen aanvragen. De ingevulde gegevens worden kortom enkel gebruikt om een reactie te kunnen sturen via e-mail. Daarnaast wordt op de pagina over het e-book met marktonderzoek tips een pop-up getoond waarmee we e-mailadressen verzamelen. Deze adressen worden vervolgens enkel gebruikt om periodiek (ongeveer tweemaal per jaar) een e-mail nieuwsbrief te sturen.

3. Gegevens van klanten en prospects:

Delen van persoonsgegevens met derden

EM Onderzoek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EM Onderzoek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@emonderzoek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

EM Onderzoek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EM Onderzoek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@emonderzoek.nl.

Google analytics disclaimer van EM Onderzoek

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt jouw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

Het in het kader van Google Analytics door jouw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kun je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Je kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat jou gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vind je bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen je erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Recaptcha

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken.

De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied.

In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Heiweg 219
6533 PC
Nijmegen

T: 024 - 78 55 663
@: info@emonderzoek.nl

Nieuw: @YourSurvey!
Met @YourSurvey is goed marktonderzoek eindelijk toegankelijk voor iedereen! Onderzoek van hoge kwaliteit tegen een zeer scherp tarief. Je hoeft niet meer zelf aan de slag te gaan of stagiair in dienst te nemen. En je hebt de garantie dat het marktonderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren marktonderzoeker. Waar wacht je dus nog op?

EM Onderzoek conformeert zich aan de nationale en internationale normen en gedragsregels van de MOA en ESOMAR

Jouw unieke onderzoeksvraag verdient echt een goed, bruikbaar en bovenal uniek antwoord. Ga dus nu op onderzoek uit en sla samen met ons die brug tussen vraag en antwoord.

Ga je zelf een marktonderzoek uitvoeren? Dan moet je daar wel de 15 allerbeste marktonderzoek tips bij gebruiken!