Voordelen en nadelen van online onderzoek

Voordelen en nadelen van online onderzoek

Online onderzoek heeft overduidelijke voordelen… én nadelen

Door Eelco Markensteyn, eigenaar marktonderzoeksbureau EM Onderzoek

Leestijd: 6 tot 8 minuten

Inleiding: wel of geen online onderzoek?

Laat ik eerlijk zijn. Ik ben een fan van online onderzoek. Het heeft in mijn optiek zo veel voordelen dat ik haast blind ben voor de de minpunten die het ontegenzeggelijk heeft. Als gedegen onderzoeker is dat niet wenselijk. Klanten moeten de antwoorden op hun onderzoeksvragen namelijk op de beste manier verkrijgen en niet op een manier die mij het meest kan bekoren. Vandaar ook dat ik me hier graag een keer waag aan een volledige, kritische, verhelderende en praktische analyse van deze manier van onderzoek doen. Dan is na het lezen van dit verhaal precies duidelijk wanneer het uitvoeren van online onderzoek echt van meerwaarde is en wanneer juist niet.

We zijn (bijna) allemaal online

Begin 2017 was daar ineens het bericht dat de Nokia 3310 weer in productie gaat. Laat dat nu net de eerste mobiele telefoon zijn geweest die ik ooit had. En na wat andere ‘normale’ mobiele telefoons ging ik zo’n zeven jaar geleden over op een echte smartphone. Nu had ik ook altijd toegang tot internet, kon ik mijn mail onderweg bekijken, talloze apps gebruiken en was ik in feite altijd online. En ik was toen echt niet de enige.

Zoekend naar cijfers kwam ik dit artikel tegen en dat laat de overduidelijke acceptatie zien van het gebruik van mobiel internet. Lag het aantal gebruikers medio 2008 nog op zo’n 2 miljoen, wat ook al heel veel is, eind 2014 was dit al bijna 9 miljoen. Maar liefst 85% van de Nederlanders heeft tegenwoordig een smartphone. En dan heb ik het niet eens gehad over het aantal vaste internetaansluitingen in huis.

Dat zijn er namelijk nog veel meer. Volgens het CBS beschikte in 2013 al 97% van de Nederlanders tussen de 12 en 75 jaar thuis over internet. Dat zijn bijna 14 miljoen mensen! Je mag dus met recht zeggen dat bijna iedereen online is tegenwoordig.

Tip 2: Wees zo concreet mogelijk

Dit lijkt op het eerste gezicht een beetje een gekke tip, want dit betekent namelijk dat je zelf al keuzes moet gaan maken. Toch? Nou dat valt wel mee. Het vereist namelijk vooral een beetje denkwerk. Concreet zijn is vooral van belang bij het schetsen van je probleem en het daarbij formuleren van je onderzoeksvraag. Hoe vager dit alles is, des te kleiner is de kans dat je ook echt een goed antwoord krijgt op je vraag. En een slecht antwoord zal gegarandeerd niet zorgen voor een oplossing voor je probleem, waardoor je onderzoek niets oplevert.

Gelukkig is het meestal zo dat je zelf al enkele aannames hebt ten aanzien van de oorzaak van het probleem. Heel goed, want die aannames vormen een uitstekende basis om onderzoek te doen. Leg deze aannames daarom vast en ga vervolgens na of er nog meer zaken kunnen zijn die het probleem mogelijk veroorzaken. Is deze lijst compleet, dan ben je al een heel eind op weg. De volgende stap is om dit lijstje met aannames te toetsen. Laat anderen kritisch kijken naar wat volgens jou de oorzaken zijn en geef ze de ruimte om ook hun eigen bevindingen hieraan toe te voegen. Wordt het een lange lijst, dan besluit je gezamenlijk welke aannames het onderzoek zullen halen en welke niet. Bijvoorbeeld omdat ze te ver gezocht zijn of naar jullie eigen inzicht een te geringe veroorzaker van het probleem zijn.

Online (markt)onderzoek is dus niet meer dan logisch

Bovenstaande maakt wel duidelijk dat online onderzoek een prima manier is om data te verzamelen als je veel mensen op een eenvoudige en voordelige manier wilt bereiken. Het is niet meer dan logisch dat het veelvuldig wordt gebruikt bij het doen van kwantitatief onderzoek. Het is zeker de snelste manier om veel mensen te bereiken en dankzij de smartphone ook nog eens op iedere plaats en op ieder tijdstip. Geen enkele andere vorm van dataverzameling is zo flexibel en heeft deze potentie wat betreft het aantal respondenten. Je zou zeggen dat je er overal en altijd wel mee uit de voeten kunt. En het is ook voordelig dat je data meteen voor de analyse beschikbaar zijn omdat online onderzoek je de tussenstap van data-entry bespaart.

Maar het is zeker niet de heilige graal

Ho, stop, wacht. Is online onderzoek wel die geweldige manier van dataverzameling? Daar zijn de geleerden het zeker niet over eens. Het is namelijk de vraag of je hiermee wel overal en altijd uit de voeten kunt. Het antwoord op die vraag is een volmondig NEE. Dit is niet de heilige graal binnen het (markt)onderzoek, simpelweg omdat het ook aardig wat beperkingen heeft. Daarom geef ik hieronder ook enkele voorbeelden van onderzoek waarbij online dataverzameling wel of juist niet een goede en logische keuze is.

Goed voorbeeld 1: kwantitatief onderzoek dat snel uitgevoerd moet worden

Ik kan nu wel gaan roepen dat onderzoek zich überhaupt niet leent voor even vlug, want het komt de kwaliteit niet ten goede. Maar soms moet het nu eenmaal snel en met een strakke planning en goede monitoring van het proces komt de kwaliteit alles behalve in het geding. Wanneer het hierbij gaat om kwantitatief onderzoek, je het antwoord wil weten op een klein aantal vragen en de doelgroep is niet al te specifiek, dan is online onderzoek je beste vriend. En ik spreek uit ervaring, want ik heb vaak genoeg met dit bijltje moeten hakken. Mijn record? Nou dat was ’s ochtends vroeg een offerte aanvraag, aan het einde van de ochtend een geprogrammeerde vragenlijst en voor het einde van de werkdag de resultaten in heldere tabellen. Het betrof in dit geval een opinie onderzoek in opdracht van een regionale omroep. Niet slecht toch?

Goed voorbeeld 2: het bevragen van je eigen klanten of achterban

We mailen ons nog altijd suf en veel contact met bedrijven en organisaties verloopt ook via e-mail. Dat betekent dat die bedrijven en organisaties allemaal beschikken over een database met e-mailadressen. Wanneer je deze mensen iets zou willen vragen middels een klantonderzoek, bijvoorbeeld wat ze van de service vinden of van de diensten en producten, dan is een e-mail met daarin een link naar een internetvragenlijst voldoende om antwoord te krijgen. Het is snel, kostenefficiënt en het levert je goede en bruikbare gegevens waar je als bedrijf verder mee kan.

Goed voorbeeld 3: kwantitatief onderzoek onder een grote onderzoekspopulatie

De groep mensen die centraal staat in je onderzoek is groot en je wil algeheel geldende uitspraken doen over deze groep? Ook dan biedt online onderzoek uitkomst. Je kunt met een internetvragenlijst en met het gebruik van bijvoorbeeld een consumentenpanel op een laagdrempelige manier aan je data komen en vervolgens conclusies trekken die op deze gehele populatie van toepassing zijn. Succes is vrijwel altijd verzekerd.

Slecht voorbeeld 1: focusgroepen of groepsdiscussies

Ook al wordt de techniek om online groepsdiscussies te organiseren steeds beter, ik durf hier gerust te stellen dat je bij het bevragen van kleine groepen mensen beter niet kunt kiezen voor online. Hier zijn twee belangrijke argumenten voor aan te dragen. De eerste is dat er via een online chat optie veel minder sprake is van groepsdynamiek. Hoor en wederhoor is heel erg lastig als iedereen gelijktijdig gaat zitten antwoorden. Bij een groepsdiscussie of focusgroep waarbij iedereen ook echt aanwezig is, is die dynamiek er juist wel en dat komt de kwaliteit van de antwoorden ten goede. Een tweede argument is dat bij een online methode geen zicht is op de non-verbale communicatie. Bij een echte discussie of focusgroep ziet de gespreksleider juist wel wat er in de ruimte gebeurt en dat kan heel belangrijk zijn voor het onderzoek. Bovendien vereist online kwalitatief onderzoek veel vaardigheden van de moderator. Ga in dit geval dus niet op zoek naar een online oplossing, maar boek een ruimte waar je echt met je doelgroep in gesprek gaat en zorg voor een goede moderator.

Slecht voorbeeld 2: een kleine of specifieke onderzoekspopulatie

Of het nu gaat om kwalitatief onderzoek of kwantitatief onderzoek, soms is de doelgroep te complex of specifiek om daar generiek online onderzoek op los te laten. Neem het voorbeeld van (markt)onderzoek in een enkele gemeente. Je zou zeggen: genoeg inwoners dus voer het onderzoek lekker via internet uit. De realiteit is echter iets genuanceerder. De onderzoekspopulatie is namelijk te klein om via bijvoorbeeld een onderzoekspanel te benaderen. En ook al heeft de gemeente een eigen panel, dan is de kans groot dat de leden van dat gemeentepanel geen goede afspiegeling vormen van alle inwoners. Ik durf te stellen dat dit niet het geval is. Voor het verkrijgen van goede data is het veel verstandiger om de wijk in te trekken. Doe goed vooronderzoek naar hoe de verschillende wijken in die gemeente demografisch zijn opgebouwd, kies vervolgens per wijk straten uit die een goede afspiegeling vormen van de bewoners van die wijk en ga de straat op. De verzamelde data representeert dan perfect de populatie. En bij online onderzoek is dat nog maar de vraag.

Slecht voorbeeld 3: een kleine of specifieke onderzoekspopulatie

Kwantitatief onderzoek is vooral geschikt om bepaalde aannames te toetsen op het waarheidsgehalte en zullen veel gesloten vragen gesteld worden. Maar wat als je nog niet zo ver bent en er nog helemaal geen sprake is van bepaalde aannames? Dan moet je gaan verkennen en verdiepen. Dan zijn de vragen open en is onbekend wat de antwoorden zullen zijn. Bij dit type onderzoek zit noch de deelnemer, noch de onderzoeker te wachten op het invullen en analyseren van hele lappen tekst. Wil je de diepte in, dan ga je de dialoog aan middels een gesprek of open interview. Dan bestaat de mogelijkheid voor hoor en wederhoor en kan de interviewer of gespreksleider goed inspelen op de antwoorden die gegeven worden.

Conclusie: doe gerust online onderzoek, maar alleen als het nut heeft

Bovenstaande voorbeelden geven goed aan wat de voor- en nadelen zijn van het verzamelen van data via internet. Online onderzoek is echt een prima manier om aan antwoorden te komen, maar dit dekseltje past zeker niet op ieder potje. Denk daarom in ieder geval goed na wanneer je onderzoek gaat doen over de wijze van dataverzameling. En kies de juiste methode ook vroeg in het denkproces. Je vraagstelling is namelijk voor een groot gedeelte afhankelijk van de manier waarop je aan antwoorden wil komen.

Weet je nog meer voor- of nadelen? Of heb je vragen? Laat dan een reactie achter!

De beste 6 tools voor online onderzoek

De beste 6 tools voor online onderzoek

Dit zijn de beste (gratis) tools om goed online onderzoek mee te doen

Door Eelco Markensteyn, eigenaar van marktonderzoeksbureau EM Onderzoek

Leestijd: 8 tot 12 minuten

Inleiding: De wirwar aan online onderzoek tools

Daar zit je dan, met een mooi Word document dat bestaat uit zorgvuldig opgestelde vragen. Je vragenlijst voor het uit te voeren marktonderzoek is afgerond. Je hebt verder ook al bepaald dat de data verzameld zullen gaan worden via een online enquête, aangezien je over een mooie lijst met e-mail adressen beschikt. Nu nog de vragenlijst omzetten naar online, zodat het veldwerk kan beginnen.

Maar daar begint de ellende, want moet ik een marktonderzoeksbureau inschakelen om de vragenlijst te programmeren? Of kan ik het ook gewoon zelf doen? En als ik voor de laatste optie kies, met welke online onderzoekstool moet ik dan aan de slag gaan? Kwestie van Google gebruiken en op zoek gaan wellicht? Succes zou ik zeggen, want tik daar maar eens de zoekterm tool voor online onderzoek in. Dat leidt tot 1,75 miljoen resultaten. En ga dan maar eens een geschikte tool vinden. En zoeken op online research tool dan? Een schokkende 416 miljoen resultaten! Succes met zoeken…

(Bijna) gratis versus heel erg duur

Dat is nog niet alles, want niet iedere tool is handig, nuttig, geschikt of gewenst voor jouw marktonderzoek. Marktonderzoeksbureaus die jaar in jaar uit online onderzoek uitvoeren voor hun klanten hebben allicht andere wensen en eisen dan iemand die toevallig eenmalig een internet vragenlijst in elkaar moet zetten. Het bureau zal kiezen voor een oplossing die het nodige geld kost, maar omdat er zo veel gebruik van wordt gemaakt, zullen de kosten zeker terugverdiend worden. Deze tools zitten propvol geweldige features, soms een absolute must en soms gewoon heel leuk om te hebben, maar niet strikt noodzakelijk. De absolute tegenhanger hiervan is de zogeheten gratis tool. Daar zijn er ook heel veel van. Prima zeg je nu, dan kies ik toch voor een gratis tool. Wacht even, want gratis betekent in dit geval heel vaak zeer beperkte gebruiksmogelijkheden wat tot gevolg heeft dat jij niet het online onderzoek kan uitvoeren dat je voor ogen hebt. Vandaar dat je heel scherp moet hebben wat een onderzoekstool precies aan features moet hebben, zodat jij een goed marktonderzoek uit kunt voeren.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een tool voor online onderzoek?

Omdat ieder marktonderzoek anders is, kan ik slechts ten dele een generieke opsomming met opties geven waar een online onderzoekstool aan moet voldoen. Deze geef ik zo meteen uiteraard wel, want er zijn wel degelijk zaken die de tool absoluut moet kunnen. De rest is persoonlijk en daarom raad ik je aan om een lijst met eisen en wensen te maken waar de tool aan moet voldoen. Op basis daarvan kun je vervolgens een goede keuze maken. Blijkt er vervolgens een gratis onderzoekstool te zijn die aan al jouw wensen voldoet? Dan ben je spekkoper en kun je zonder bijkomende kosten het marktonderzoek doen. In veel gevallen zul je echter uitkomen bij de betaalde versie van zo’n gratis tool. Simpelweg omdat daarmee wel al je wensen en eisen vervuld zullen zijn.

Om je alvast wat op weg te helpen, volgt hieronder een lijstje met opties waar een tool voor online onderzoek sowieso over moet beschikken:

 • De tool moet webbased zijn, wat betekent dat je toegang krijgt via een login op een website. Blijf echt weg van die paar tools die je op een laptop of pc moet installeren, simpelweg omdat deze vaak traag en omslachtig zijn en je niet overal en altijd toegang kunt hebben tot je online vragenlijst. Via een online tool kun je namelijk ook op een tablet of zelfs via een smartphone werken aan je vragenlijst.
 • De tool moet een ruime keuze aan vraagtypen hebben, zodat al jouw vragen eenvoudig te programmeren zijn.
 • De gebruiksvriendelijkheid van de tool moet hoog zijn, zeker wat betreft het daadwerkelijk maken van de vragenlijst. Dat moet zelfs een leek op dat gebied binnen enkele muisklikken begrijpen.
 • Je moet eenvoudig routing in de vragenlijst aan kunnen brengen, zodat respondenten bepaalde vragen wel of juist niet voorgeschoteld krijgen.
 • Je moet in staat zijn om het voor je marktonderzoek vereiste aantal respondenten te behalen. Hierin moet de tool dus geen beperking vormen.
 • Het moet mogelijk zijn om e-mails met een deelname link te versturen richting potentiële deelnemers.
 • De verzamelde data moeten eenvoudig te downloaden zijn als SPSS databestand of Excel document.
 • De geprogrammeerde vragenlijst moet zowel op pc of laptop als smartphone of tablet in te vullen zijn, zonder beperkingen. De tool moet dus geschikt zijn voor mobiel onderzoek.
 • Alle vragen op een pagina of juist een pagina voor iedere vraag? Je moet in ieder geval de keuze hebben.
 • Alle standaard teksten en foutmeldingen moeten beschikbaar zijn in het Nederlands of eenvoudig zelf te wijzigen zijn naar het Nederlands. Of iedere andere gewenste taal natuurlijk.
 • Het uiterlijk van de vragenlijst moet eenvoudig naar eigen wensen en eisen aan te passen zijn.

En verder moet de tool datgene kunnen wat nodig is voor jouw specifieke online onderzoek. Want alleen dan zul je uiteindelijk een goed marktonderzoek uit kunnen voeren.

Goed online onderzoek dankzij een van deze zes (gratis) tools

Met een verleden bij diverse marktonderzoeksbureaus en kennis van en ervaring met een aantal prijzige tools, die overigens ook lang niet allemaal voldeden aan bovenstaand lijstje met must haves. Sterker nog, in sommige gevallen was het echt een drama om snel en eenvoudig een goede vragenlijst te programmeren en uit te sturen. Omslachtige handelingen, traagheid, niet duidelijk en overzichtelijk en daarmee alles behalve van deze tijd. En toen ik EM Onderzoek oprichtte had ik natuurlijk ook een online onderzoekstool nodig. De financiële middelen waren er niet om heel diep in de buidel te tasten en dus ben ik tools gaan testen. Altijd gratis en ook altijd met betaalde varianten. En omdat ik je de moeite van het testen wil besparen, deel ik hieronder de beste oplossingen, gebaseerd op mijn testervaringen. Zo kun je snel de juiste keuze maken en aan de slag met die online vragenlijst.

Tool nummer 1: SmartSurvey

SmartSurvey kun je gebruiken om een online vragenlijst te maken

SmartSurvey is van Britse makelij. Een account is zo aangemaakt. Kwestie van e-mailadres en wachtwoord invullen en je kunt van start met de gratis variant. In die gratis versie heb je alle standaard vraagtypen tot je beschikking, kun je audio en video toevoegen aan je vragenlijst, kun je een aantal standaard templates kiezen voor je vragenlijst en kun je jouw vragenlijst beschikbaar stellen aan respondenten via een linkje op bijvoorbeeld een website of via social media. Uitsturen van e-mails is in de gratis versie niet mogelijk. Ook kun je geen vragen verbergen of juist voorleggen aan specifieke respondenten. Je eigen vormgeving instellen voor de vragenlijst gaat ook enkel in een betaalde variant. De prijzen voor een betaalde account variëren van 25 pond per maand tot volledig maatwerk waarbij de prijs vooraf niet gegeven wordt. Alle features die binnen een bepaalde betaalde versie vallen, vind je hier.

Het is een prima online onderzoekstool die van veel gemakken voorzien is. Leuke bijkomstigheid is de mogelijkheid van het online bekijken van de resultaten. Dit kan al in de gratis versie. Het programmeren van een vragenlijst gaat snel en is eenvoudig. Er is wat mij betreft weinig dat deze tool niet heeft. Is er dan ook nog iets op aan te merken? Ja hoor, al is dat strikt persoonlijk. Het uiterlijk van de tool vind ik namelijk niet echt sprekend of sprankelend. Ook diverse standaard templates voor de online vragenlijsten zijn niet echt van deze tijd. Ook dit is persoonlijk. Uiteindelijk is er slechts een echt nadeel te melden. Het is namelijk niet mogelijk om de data te exporteren als SPSS databestand. En aangezien SPSS toch echt het programma is om data te analyseren, vind ik dit eigenlijk niet meer kunnen in deze tijd.

Tool nummer 2: SurveyMonkey

SurveyMonkey kun je gebruiken om een online vragenlijst te maken

Ik vermoed dat dit de meest bekende en ook meest gebruikte online tool is om internet onderzoek te doen. En dat is niet zonder reden, want SurveyMonkey is simpelweg een zeer gebruiksvriendelijke tool. Uiteraard is de meest basic versie gratis. Die is wel erg beperkt als ik heel eerlijk ben. In de gratis versie heb je de keuze uit 13 vraagtypen, de meest gangbare binnen het online onderzoek uiteraard. Fijn aan de pagina waarin je de vragenlijsten maakt, is dat het mogelijk is om via drag and drop je vragenlijst te maken. Dat voorkomt heel veel klikwerk en werkt wel zo prettig. Het programmeren van de vragenlijst gaat lekker snel, al vind ik het overzicht van de vragenlijst die je aan het maken bent niet zo heel erg duidelijk. De grootste beperking aan de gratis versie is het aantal respondenten dat je kunt verzamelen. Dat zijn er namelijk 100 per onderzoek. En je bent beperkt tot het stellen van 10 vragen.

Waarom dan die populariteit, want bovenstaande is lang niet altijd even positief. Klopt, want dat gaat allemaal over de gratis versie. SurveyMonkey geeft je namelijk in de betaalde versies veel voor relatief weinig geld. Voor slechts 39 euro per maand heb je eigenlijk alles tot je beschikking dat nodig is voor heel goed online onderzoek. Geen beperkingen wat betreft het aantal vragen of deelnemers per onderzoek, uitnodigen via e-mail, de mogelijkheid om real time de voortgang van het veldwerk te bekijken, een mooi online dashboard voor je onderzoeksresultaten en gelukkig ook de mogelijkheid om resultaten te exporteren als SPSS bestand. SurveyMonkey is al met al echt een prima keuze, waarbij ik het daadwerkelijk programmeren van de vragenlijst niet altijd even overzichtelijk vind.

Tool nummer 3: KwikSurveys

KwikSurveys kun je gebruiken om een online vragenlijst te maken

Het leuke aan KwikSurveys is dat je het voor meer dan enkel je online vragenlijsten kunt gebruiken. Het is een tool waarmee je standaard ook contactformulieren of polls kunt maken bijvoorbeeld. Wellicht niet nodig voor dat ene online onderzoek, maar wel leuk om erbij te hebben. Het overzicht waar al je projecten staan is simpel en duidelijk. Per vragenlijst kun je eenvoudig kiezen welke acties je wil ondernemen, van wijzigingen doorvoeren tot het bekijken van de resultaten. Het aantal verschillende typen vragen in de gratis versie is mager. En het gekke is dat het bijvoorbeeld wel mogelijk is om een ranking vraag te maken, maar niet om een tekstvraag te stellen. Een beetje een gekke keuze, maar wellicht bewust genomen om zo toch een hip vraagtype aan te bieden. Bij het maken van een vragenlijst is gekozen om te werken met tabbladen, met iedere vraag in een apart tabblad. Dat vind ik zelf hinderlijk werken, omdat je zo meerdere muisklikken nodig hebt om bij een vraag te komen. Liever heb ik alle vragen onder elkaar staan op dezelfde pagina. Omdat in de gratis versie advertenties getoond worden, kun je ongelimiteerd respons verzamelen en zijn er ook geen grenzen aan het aantal te stellen vragen. Dat oogt niet echt professioneel, maar je kunt ervoor kiezen.

Ga je voor de betaalde versie dan ben je, als je onbeperkt respons wil verzamelen en vragen wil stellen, 180 euro per jaar kwijt. En zeg nu zelf dat is alles behalve duur. Dan ben je verlost van advertenties, kun je data naar SPSS exporteren, kun je audio en video toevoegen aan je vragenlijst en kun je maandelijks 50.000 e-mails sturen om respons te vergaren. Veel voor weinig geld al zeg ik het zelf. Behalve de wijze waarop de vragenlijsten geprogrammeerd worden, met het gebruik van de eerder besproken tabbladen, kwam ik een nadeel tegen dat voor met name marktonderzoekers kan leiden tot het kiezen van een andere tool. Wat dat is? Nou, dat je antwoorden op eerder gegeven vragen niet terug kunt laten komen in het vervolg van de vragenlijst. Dat kan heel handig zijn, wanneer je iemand wil ondervragen over een specifiek gegeven antwoord en niet voor iedere antwoordoptie een andere vraag wil programmeren. Heb je dat niet nodig voor je onderzoek dan is dit echt een hele goede keuze.

Tool nummer 4: Survio

Survio kun je gebruiken om een online vragenlijst te maken

Is het geen SurveyMonkey vragenlijst die je tegen komt, dan is het er wel eentje van Survio. Ook deze tool wordt vaak ingezet bij online onderzoek. En niet zonder reden als ik heel eerlijk ben. De tool is overzichtelijk, eenvoudig in het gebruik en geeft je in de gratis versie ook al aardig wat mogelijkheden waaronder alle vraagtypen. Erg handig. De beperkingen ten opzichte van de betaalde varianten zitten in de beperkte respons die je kunt verzamelen, het niet kunnen uitnodigen via e-mail en de beperkte mogelijkheden om de binnengekomen data te analyseren of online te bekijken. Je vragenlijst staat lekker overzichtelijk op een pagina, het is allemaal mooi vormgegeven en biedt de mogelijkheid om alle vragen uiteindelijk onder elkaar te tonen voor de respondent of om iedere vraag op een aparte pagina weer te geven. Je hebt de beschikking over alle beschikbare sjablonen (100+). En omdat je een Nederlander bent en via de Nederlandstalige site een account kunt aanmaken, zijn alle standaardteksten ook al in het Nederlands! Dat scheelt je een hoop tijd.

Over naar de extra features in de betaalde versies. Voor een kleine 55 euro per maand (dat is een bedrag met een korting van 40%) beschik je over alle opties die Survio te bieden heeft. Dat betekent 500.000 e-mails per maand om te versturen, geen grenzen wat betreft het aantal vragen, te verzamelen respondenten of aantal online vragenlijsten, een online dashboard met resultaten dat je kunt delen met klanten of collega’s en nog veel meer. Alleen is het ook nu echt onbegrijpelijk dat de data wel te downloaden of exporteren zijn als PDF, Excel of zelfs middels een compleet Word rapport, maar niet als SPSS bestand. Dat kan enkel indirect door een CSV bestand te genereren en te importeren in SPSS. Het mag bekend zijn dat ik dat echt niet snap. Het zou voor mij de reden zijn om deze tool niet te gebruiken, hoe goed ie verder ook is.

Tool nummer 5: SurveyGizmo

SurveyGizmo kun je gebruiken om een online vragenlijst te maken

Ja, er was een vorige versie van deze blogpost en daarin behandelde ik vijf tools die je weinig of geen geld kosten als je onderzoek gaat uitvoeren en hiervoor een internetvragenlijst moet programmeren. Begin 2017 ben ik echter als freelance marktonderzoeker nauw betrokken geweest bij een project binnen het telecombedrijf INTO Telecom. Bovenaan het takenlijstje stond het kiezen van een survey tool waarmee zowel goede internetvragenlijsten gemaakt konden worden als heldere en overzichtelijke online rapporten of dashboards gegenereerd konden worden. De keuze viel na het nodige testwerk op SurveyGizmo. En als ik heel eerlijk ben, dan speel ik zelf ook met de gedachte om hier een betaalde licentie voor aan te schaffen. Waarom dan? Dat zal ik hieronder toelichten.

De gratis versie is prima geschikt voor een kleinschalig onderzoek via internet. Je kan maximaal 25 vragen programmeren en kan daarbij de meest voorkomende en gebruikte vraagtypen opnemen in je vragenlijst. Per vragenlijst mag je maximaal 100 respondenten verzamelen. Dat is niet heel veel, maar wel voldoende om iets te weten te komen over je doelgroep of achterban. Het programmeren is trouwens een fluitje van een cent en heb je echt zo onder de knie. De teksten en meldingen in je vragenlijst zijn standaard in het Engels, maar die kan je in de gratis versie gelukkig aanpassen. Ook qua vormgeving en kleurstelling is een en ander aan te passen. De vragenlijst kan enkel verspreid worden door een link te gebruiken, maar je bent wel vrij om zelf te bepalen of je die link naar mensen toestuurt via e-mail, dat je deze invoegt in een website of dat je de link verspreidt via social media kanalen. De voortgang van je onderzoek kan online gevolgd worden. En heb je eenmaal voldoende respondenten behaald dan zijn de data online te bekijken en te exporteren in een Excel document.

Voor slechts 25 euro per maand, en omdat je een jaarlicentie afneemt dus voor 300 euro per jaar, heb je een prima tool waarmee je oneindig veel vragenlijsten kan maken en geen restricties meer hebt wat betreft het aantal respondenten of completes. Ook krijg je er tal van andere features bij waarmee je gewoon goed online onderzoek kan doen. Ben je echt veeleisend dan zul je vanzelfsprekend een duurdere licentie nodig hebben, waarbij je voor een individuele licentie maximaal 1.500 euro kwijt bent. Maar dan krijg je ook echt alles wat je onderzoekshart begeert!

Update augustus 2018: Tja, en zo beoordeelde ik een prima tool voor het maken van internetvragenlijsten en het online verzamelen van data en zo is er helemaal niets meer te vinden op de SurveyGizmo website over prijzen. Voor alles moet de afdeling sales worden geraadpleegd. Dat betekent meestal weinig goeds. Het zou voor mij in ieder geval een belangrijke reden zijn om deze tool niet in overweging te nemen, hoe goed de features ook zijn.

Update december 2018: En inmiddels zijn er ook weer prijzen beschikbaar op de website van SurveyGizmo voor individuele licenties. Prijzen zijn iets gestegen, maar dat maakt deze surveytool nog altijd niet heel duur als je het afzet tegen de features. Maximaal 1.800 dollar (ongeveer 1.600 euro) ben je kwijt voor een individuele licentie.

Tool nummer 6: QuestionPro

QuestionPro kun je gebruiken om een online vragenlijst te maken

Tja en dan QuestionPro. Niet of nauwelijks bekend in Nederland, maar zeker niet bij mij. Het is namelijk de onderzoekstool die EM Onderzoek gebruikt voor al het online onderzoek. En het is daarmee niet meer dan logisch dat het mijn persoonlijke favoriet is. Dan gaat het wel over een betaalde versie. Daar kom ik zo op. Eerst de gratis features behandelen. Je krijgt toegang tot de 15 standaard vraagtypen, waar ook de drag and drop of ranking vragen toe behoren. Wel zo leuk voor de respondent. In de gratis versie is het niet mogelijk om vragen over te slaan op basis van eerder gegeven antwoorden. Per vragenlijst kun je 100 respondenten verzamelen. Het aantal enquêtes in de gratis versie is onbeperkt. Je kunt bovendien online het veldwerk bijhouden in real time. Aan het einde van je onderzoek is dat gelijk je online dashboard met resultaten. En de vragenlijsten zijn geoptimaliseerd voor smartphone en tablet. De tool is zeer gebruiksvriendelijk en overzichtelijk en vragenlijsten worden op een en dezelfde pagina geprogrammeerd.

De beperkingen qua te verzamelen respons zullen ook nu tot gevolg hebben dat betalen voor deze tool een noodzakelijke optie is. Er zijn drie betaalde varianten, beginnend bij 12 dollar per maand. Voor de duurste versie wordt een prijs op maat gemaakt die uit kan komen op 3.000 dollar. Voor die 12 dollar per maand krijg je meer vraagtypen, kun je mensen een e-mailherinnering sturen als ze nog niet hebben deelgenomen, kun je wel vragen over slaan op basis van eerdere antwoorden en krijg je 24 vraagtypen tot je beschikking. Wat je dan nog niet hebt is het veelbesproken exporteren naar SPSS. Dat kan wel met de betaalde versie waarbij je 75 dollar per maand betaalt. Het aantal beschikbare vragen stijgt naar 33, je kunt het uiterlijk van de vragenlijst op maat maken en je kunt van ieder onderzoek al een rapport downloaden in word, Excel of PowerPoint. Zitten er dan helemaal geen nadelen aan. Jawel, want je bent gebonden aan het uploaden van 50.000 e-mailadressen. Gelukkig kun je, wanneer een onderzoek is afgerond, maillijsten weer verwijderen waardoor de kans klein is dat je over dat aantal heen zal gaan.

Tot slot nog even aandacht voor Google Forms

Google Forms kun je gebruiken om een online vragenlijst te maken

Ik ontkom er haast niet aan om toch ook nog even aandacht te besteden aan Google Forms. Want Google heeft haast voor ieder probleem wel een oplossing en dus ook voor het fenomeen online enquête. Google Forms is super simpel en werkt lekker snel. Het is wel beperkt in de mogelijkheden en in mijn optiek enkel te gebruiken bij eenvoudige vragenlijsten waarbij iedere respondent alle vragen dient te beantwoorden en geen vragen moet overslaan. Ook kun je vanuit Google Forms geen e-mails verzenden aan alle potentiële respondenten. Daar zou je dan iets als MailChimp of Outlook voor moeten gebruiken. Maar voor vlug even een onderzoekje dat je online wil delen of waarbij je enkel een linkje nodig hebt dat je via andere kanalen wil verspreiden, dan kun je hiermee prima uit de voeten.

Tot zover de online onderzoek tools, en nu aan de slag!

Hopelijk helpt dit lijstje met het kiezen van een goede tool om je online onderzoek mee uit te voeren. Heel veel succes toegewenst! Wie weet heb je nog iets aan deze tips om geweldig online marktonderzoek uit te voeren. Zijn er vragen, opmerkingen, tips of suggesties dan nodig ik je van harte uit om deze als commentaar achter te laten. Zo kunnen we met z’n allen iedereen helpen die goed online onderzoek wil doen. En weet je nog mensen die baat hebben bij dit lijstje, omdat ze op het punt staan om een internet onderzoek uit te gaan voeren? Deel deze blog dan met ze. Zo helpen we elkaar weer een beetje en zorgen we ervoor dat het marktonderzoek dat we met z’n allen uitvoeren weer een beetje beter wordt.

Omdat een blog een momentopname is en gedurende de tijd zaken kunnen veranderen, zal ik aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar de tools kritisch onder de loep nemen. En natuurlijk zoeken naar nieuwe of andere tools die de moeite van het vermelden waard zijn. Zo blijft deze lijst altijd actueel.

En zit je helemaal niet te wachten op het zelf maken van je vragenlijst of het zelf uitnodigen van jouw klanten via e-mail? Geen probleem! Laat EM Onderzoek dan werk uit handen nemen voor je en vraag een offerte of kostenindicatie aan voor het uitvoeren van jouw online onderzoek.

Shares
Share This