Waarom marktonderzoek doen?

Laten we de hamvraag direct stellen. Waarom marktonderzoek doen? Dat is simpel. Het is de beste en meest gebruikte methode om zekerheid te hebben. Een goede afweging is namelijk veel beter te maken op feiten en cijfers uit marktonderzoek dan op ons onderbuikgevoel. En het juiste besluit neem je wel op basis van objectieve resultaten uit het uitgevoerde onderzoek dan op basis van een vaag vermoeden. Het uitvoeren van marktonderzoek is dus cruciaal.

Een goede afweging maken met marktonderzoek

Wanneer u feilloos kunt afgaan op uw intuïtie en deze u bijna nooit in de steek laat, dan is het uitvoeren van een onderzoek om iets zeker te weten of om een goede afweging te maken niet nodig. Blijf in dat geval gerust de koers bepalen op basis van die intuïtie. Voor hen die de voorkeur geven aan het nemen van beslissingen op basis van feiten en cijfers is het uitvoeren van een marktonderzoek juist uitermate geschikt. Cijfers uit marktonderzoek liegen namelijk niet en geven de feiten weer zoals ze zijn. En dat is prettig, want zo kunt u veel eenvoudiger goede besluiten nemen en de juiste keuzes maken.

Wat voor een marktonderzoek moet ik dan uitvoeren?

Deze vraag is helaas niet eenvoudig te beantwoorden. Er zijn namelijk veel verschillende soorten marktonderzoek en ook aardig wat manieren om gegevens te verzamelen. Daarom volgt er ook geen simpel antwoord, maar gaan we u zo goed mogelijk op weg helpen, zodat u uiteindelijk dat type onderzoek uitvoert waar u echt iets aan heeft.

 

Het marktonderzoek moet kortom bij uw onderzoeksvraag passen. Bent u benieuwd naar de tevredenheid van klanten of medewerkers? Dan heeft het geen nut om een imago onderzoek of pr onderzoek uit te voeren, maar kiest u voor een tevredenheidsonderzoek. Nieuwsgierig naar uw bekendheid en naar uw positie ten opzichte van de concurrentie, dan is het aan te raden om een naamsbekendheidsonderzoek uit te voeren in combinatie met een concurrentie analyse. De keuze voor een bepaald type marktonderzoek wordt dus gemaakt op basis van de concrete onderzoeksvraag. Het is daarom van groot belang om die vraag eerst helemaal helder en duidelijk te hebben alvorens bepaald wordt welk marktonderzoek uitgevoerd gaat worden.

 

Is deze onderzoeksvraag helder en concreet, dan bent u eigenlijk al een heel eind op weg. Wanneer de hoofdvraag nog vaag en niet helemaal concreet is, dan is het aan te raden om eens vrijblijvend met een marktonderzoeksbureau van gedachten te wisselen en zo zaken wel scherp te krijgen. Dan volgt daaruit vrijwel direct het juiste onderzoek dat moet worden uitgevoerd.

En hoe moet ik de data verzamelen?

Ook weer zo'n vraag waarop geen algemeen geldend antwoord te geven is. Het antwoord is namelijk afhankelijk van enerzijds de onderzoeksvraag en anderzijds de doelgroep die centraal staat in het marktonderzoek.

 

Er zijn nog altijd grofweg twee vormen van dataverzameling mogelijk, namelijk het stellen van vragen en het verzamelen van data door bestaande gegevens te bekijken. Door de tijd heen zijn er echter wel veel meer mogelijkheden gekomen om vragen te stellen en hebben we veel meer kanalen waar bestaande gegevens te vinden zijn. We kunnen mensen namelijk persoonlijk een vraag stellen, maar ook via de telefoon, internet, social media, sms of een app waarmee je berichten kunt versturen. En naast boeken, kranten en tijdschriften is het internet tegenwoordig ook een uitgebreide informatiebron voor het analyseren van bestaande gegevens.

 

Deze groei aan keuzes kan eenvoudig tot keuzestress leiden. Dit is overigens absoluut niet nodig. Door enerzijds goed na te denken en anderzijds te sparren en overleggen met het marktonderzoeksbureau dat het onderzoek uitvoert, wordt zonder twijfel de juiste keuze gemaakt. Want bij een onderzoek op een specifieke locatie heeft het geen zin om telefonische interviews te houden en bij een marktonderzoek waarbij mensen via e-mail benaderd kunnen worden, is online onderzoek de uitkomst. Door het stellen van vragen en door een beetje logisch nadenken, volgt vanzelf de juiste manier van dataverzameling.

Hoe kom ik van verzamelde gegevens tot inzichten en antwoorden?

Die inzichten en antwoorden worden verkregen door de gegevens te analyseren en te rapporteren. Simpeler kunnen we het niet maken. Afhankelijk van de omvang van het onderzoek en het wel of niet in dienst hebben van mensen die ervaring hebben met het analyseren van de verzamelde data kan het marktonderzoeksbureau de analyse verzorgen of kunt u iemand binnen uw eigen organisatie aan het werk zetten. Het voordeel van een marktonderzoeksbureau is wel dat zij de beschikking hebben over alle middelen en kennis om een goede data analyse te verzorgen, de resultaten op een heldere manier te rapporteren en ook vaak verder zullen kijken dan naar enkel de voor de hand liggende antwoorden. Zo krijgt het onderzoek voor u net even dat beetje meerwaarde.

En nu? Aan de slag?

De onderzoeksvraag is duidelijk, het type marktonderzoek is bepaald en de wijze van data verzamelen is ook gekozen. Het onderzoek kan beginnen. Mooi! En hopelijk is het een marktonderzoek dat EM Onderzoek mag gaan uitvoeren. Zo ja, dan kunt u heel eenvoudig een vrijblijvend voorstel aanvragen. Klik hiervoor op onderstaande button en vul het aanvraagformulier in. We nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.