EM Onderzoek Kennisbank: Wat is betrouwbaarheid?
Welke rol speelt betrouwbaarheid bij het doen van onderzoek?
En wat zijn de gevolgen van een lage betrouwbaarheid?

Wat is betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid binnen het marktonderzoek heeft alles te maken met of de verzamelde gegevens een goede afspiegeling vormen van de werkelijkheid. Een hoge betrouwbaarheid betekent simpelweg dat de uitkomsten uit het onderzoek representatief zijn en dus gelden voor de gehele groep die is onderzocht.

Wanneer je een marktonderzoek uitvoert dan kan de betrouwbaarheid van groot belang zijn, vooral wanneer het om een kwantitatief onderzoek gaat. Het voornaamste doel van dergelijk onderzoek is namelijk dat je data verzamelt waarmee je vervolgens algemeen geldende uitspraken kan doen, over de gehele doelgroep dus die centraal staat. En om gegevens te verzamelen waarmee je iets kan zeggen over die gehele populatie moet je een aantal zaken goed voor elkaar hebben. Bij kwalitatief onderzoek gaat het juist om het verzamelen van meer persoonlijke en diepgravende informatie.

In de eerste plaats moeten de vragen die worden gesteld in een vragenlijst goed zijn. Dat betekent dat deelnemers aan het onderzoek geen vragen voorgelegd krijgen, waarin ze naar een bepaald antwoord gestuurd worden of waarin ze sociaal wenselijke antwoorden gaan geven.

Verder moet de steekproef van het onderzoek groot genoeg zijn. En de vuistregel is simpel: hoe groter de populatie, des te groter de steekproef. Gelukkig zijn er op internet heel veel websites te vinden waarop je eenvoudig kan (laten) berekenen hoe groot jouw steekproef moet zijn. Zoek via Google naar een zogeheten steekproefcalculator en je hoeft je hier verder geen zorgen meer over te maken.

En tenslotte moeten de deelnemers aan het onderzoek min of meer willekeurig uit de gehele onderzoekspopulatie gerekruteerd of geworven worden. De resultaten van het onderzoek zullen namelijk niet betrouwbaar zijn wanneer bijvoorbeeld enkel mensen uit een persoonlijk netwerk of via social media geworven worden. In principe zou iedere persoon die tot de doelgroep van het marktonderzoek behoort, deel moeten kunnen nemen.

Worden de bovenstaande drie randvoorwaarden in acht genomen, dan is de kans zeer groot dat het met de betrouwbaarheid van het onderzoek wel goed zit!

De gebruikte header afbeelding is van Annie Spratt via Pixabay

Heiweg 219
6533 PC
Nijmegen

T: 024 - 78 55 663
@: info@emonderzoek.nl

Nieuw: @YourSurvey!
Met @YourSurvey is goed marktonderzoek eindelijk toegankelijk voor iedereen! Onderzoek van hoge kwaliteit tegen een zeer scherp tarief. Je hoeft niet meer zelf aan de slag te gaan of stagiair in dienst te nemen. En je hebt de garantie dat het marktonderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren marktonderzoeker. Waar wacht je dus nog op?

EM Onderzoek conformeert zich aan de nationale en internationale normen en gedragsregels van de MOA en ESOMAR

Jouw unieke onderzoeksvraag verdient echt een goed, bruikbaar en bovenal uniek antwoord. Ga dus nu op onderzoek uit en sla samen met ons die brug tussen vraag en antwoord.

Ga je zelf een marktonderzoek uitvoeren? Dan moet je daar wel de 15 allerbeste marktonderzoek tips bij gebruiken!

Shares
Share This