Bias: wat is het en wat zijn de gevolgen

Er is sprake van bias wanneer externe factoren een negatieve invloed hebben op de uitkomsten van een onderzoek. Het gevolg hiervan is dat de uitkomsten geen goede afspiegeling zijn van de werkelijkheid en daarmee hun nut en meerwaarde verliezen. Er zijn meerdere soorten bias die bij een onderzoek kunnen optreden, zoals non-respons bias en interviewer bias.
Hieronder zijn zes vormen van bias op een rijtje gezet die kunnen optreden bij het uitvoeren van een marktonderzoek:

1. Selectie bias

Er is sprake van selectie bias wanneer de getrokken steekproef geen goede afspiegeling vormt van de populatie die centraal staat in het onderzoek. Een simpel voorbeeld maakt dit duidelijk. Stel dat de doelgroep van een onderzoek bestaat uit huisdierenbezitters. Vervolgens worden enkel eigenaren van honden geselecteerd om deel te nemen. Alle overige huisdierenbezitters, van katten tot cavia’s, zijn niet vertegenwoordigd in de steekproef en daarmee doen de uitkomsten van het onderzoek geen recht aan de werkelijkheid. Het is dus van groot belang dat de steekproef recht doet aan de totale groep personen die centraal staat in het onderzoek.

2. Interviewer bias

Deze vorm van komt voor bij die methoden van dataverzameling waarbij er daadwerkelijk een gesprek is tussen een interviewer en een respondent. De bekendste vormen hiervan zijn face-to-face onderzoek en telefonisch onderzoek. De respondent kan, wil of durft de vragen niet naar eer en geweten te beantwoorden tegenover een echt persoon, maar kiest ervoor om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Het spreekt voor zich dat deze gegevens de uiteindelijke uitkomsten van een onderzoek sterk kunnen beïnvloeden.

Interviewer bias kan ook andersom werken, dus vanuit de interviewer zelf. Deze persoon is bijvoorbeeld vooringenomen of stuurt bewust danwel onbewust de antwoorden van de respondent. Het spreekt voor zich dat de antwoorden die dan gegeven worden door een respondent niet geheel conform de waarheid of werkelijkheid zijn en van invloed zijn op de resultaten.

3. Respons bias

Je hebt kans op respons bias wanneer de vragen die gesteld worden in een onderzoek van een dusdanig persoonlijke aard zijn dat mensen besluiten om niet de waarheid te vertellen, maar over gaan op sociaal wenselijke antwoorden. Neem een relatief simpele vraag als hoe vaak drink je alcohol of hoe vaak per maand heb je seks. Respondenten zullen op dit soort vragen vaak niet echt de waarheid te vertellen. Dit komt bij alle vormen van dataverzameling voor. Een ander risico loop je bij het voorleggen van meerdere lange matrixvragen, wat helaas met enige regelmaat voorkomt bij online onderzoek. Deze lange en saaie vragen nodigen uit tot het geven van willekeurige antwoorden, om maar zo snel mogelijk naar de volgende vraag te kunnen. Ook dan is sprake van respons bias, want deelnemers beantwoorden de vragen niet naar waarheid en beïnvloeden daarmee het onderzoek.
Een voorbeeld van straightlining in een online vragenlijst - voorbeeld van respons bias

4. Non respons bias

Je hebt binnen een onderzoek te maken met non respons bias wanneer er een groot verschil is in de samenstelling van de groep mensen die wel hebben deelgenomen aan een onderzoek en zij die dat niet hebben gedaan. En dat terwijl beide groepen wel onderdeel zijn van de onderzoekspopulatie. Een voorbeeld is een klanttevredenheidsonderzoek waarbij voornamelijk de ontevreden klanten hun mening geven. De tevreden klanten, die er wel degelijk zijn, komen in onvoldoende mate voor in de data en dat heeft een negatieve invloed op de uitkomsten.

5. Extreme data bias

Dit is een beetje een vreemde eend in de bijt en je kan er als onderzoeker in eerste instantie helemaal niets aan doen. Bias op basis van extreme data gebeurt gewoon en kan ook eenvoudig worden verholpen. Het treedt op wanneer binnen een set van antwoorden op een vraag ineens een paar extreme antwoorden voorkomen, bijvoorbeeld bij een simpele leeftijdsvraag. Je wil representatieve uitspraken doen op leeftijd en er blijken ineens drie deelnemers in te zitten van 100 jaar of ouder. Deze respondenten zullen, omdat hun leeftijd sterk afwijkt van de overige respondenten, ineens een grote invloed uitoefenen op de uitkomsten. De oplossing is gelukkig eenvoudig: filter deze extremen uit je data en start dan met analyseren.

6. Bevestigings (confirmation) bias

Een laatste vorm die hier besproken wordt is de bevestigings bias. En hierbij zijn de respondenten niet de boosdoener, maar ligt de oorzaak echt bij de onderzoeker zelf. Hij of zij heeft namelijk voorafgaand aan het onderzoek enkele aannames geformuleerd en zoekt nu naar bevestiging door een onderzoek uit te voeren. Bij het analyseren van de data zoekt de onderzoeker vervolgens enkel en alleen naar cijfers die de aannames bevestigen en dat zorgt natuurlijk voor uitkomsten en conclusies die de waarheid geweld aan doen. Verzamelde data moeten altijd met een open en onbevooroordeelde blik bekeken worden om deze vorm van bias niet op te laten treden.

Heiweg 219
6533 PC
Nijmegen

T: 024 - 78 55 663
@: [email protected]

EM Onderzoek

Dit is de plek voor gewoon goed onderzoek. Vraag nu een offerte aan.

Nieuw: @YourSurvey!
@YourSurvey_beeldmerk-klein

Met @YourSurvey is goed marktonderzoek eindelijk toegankelijk voor iedereen! Onderzoek van hoge kwaliteit tegen een zeer scherp tarief. Je hoeft niet meer zelf aan de slag te gaan of stagiair in dienst te nemen. En je hebt de garantie dat het marktonderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren marktonderzoeker. Waar wacht je dus nog op?

Jouw unieke onderzoeksvraag verdient echt een goed, bruikbaar en bovenal uniek antwoord. Ga dus nu op onderzoek uit en sla samen met ons die brug tussen vraag en antwoord.

Marktonderzoeksbureau conformeert zich aan de nationale en internationale normen en gedragsregels van de MOA en ESOMAR

Shares
Share This